MRStratego

Wilt u draagvlak creëren voor uw (nieuwe) koers, beleid en plannen? Wilt u uw producten en diensten aansprekend onder de aandacht brengen, uw doelgroepen beter bereiken en bewegen? Bekendheid geven aan een nieuw onderwerp, dit in beweging brengen? Een ingewikkeld onderwerp duidelijk uitleggen?

Marguerite Ruys van MRStratego kan u hierbij begeleiden. MRStratego helpt u communicatie te benutten als strategisch instrument om uw doelstellingen te bereiken. Met MRStratego opereert uw organisatie communicatiever en effectiever in een snel veranderend en vaak complex speelveld - een 'levend stratego'. MRStratego speelt het spel graag (aan uw zijde) met u mee.

 

Dienstverlening

Marguerite Ruys van MRStratego is gespecialiseerd en ervaren in strategische (beleids)communicatie. Mijn focus is beleidscommunicatie en het realiseren van verandering en innovatie via heldere en doeltreffende communicatie en nauwe samenwerking met belanghebbenden en partners. Ik zorg dat organisaties, hun drijfveren en hun toegevoegde waarde zichtbaar zijn in de wereld waarin zij acteren. Met communicatie verduidelijk ik onderwerpen en standpunten, maak deze betekenisvol en draag ze uit, zodat ze gevonden worden en steun krijgen. Ik stimuleer interactie met belanghebbenden, zodat zij zich gehoord voelen. Met als resultaat dat de kwaliteit van organisaties en hun dienstverlening in hun omgeving gezien en (positief) gewaardeerd wordt.

Mijn communicatiebijdrage aan het realiseren van uw doelstellingen:

  • Signaleren en duiden van relevante ontwikkelingen, de kern zoeken, vinden, opschrijven, met ondersteunend beeld. Gevoel creëren rond een boodschap. Zorgen dat de inhoud gevonden wordt.
  • Duidelijk en begrijpelijk uitleggen van uw organisatieprofiel, koers, beleid en beleidskeuzes.
  • Structuur en samenhang aanbrengen in doelen, doelgroepen, informatie(behoefte), het ‘waarom’ (nu), boodschappen, toonzetting, informatiekanalen & communicatiemiddelen, timing.
  • Mensen betrekken, laten meedenken, in beweging brengen en samen 'al doende leren'; focus creëren, verwachtingen managen.
  • Veranderprocessen duidelijk uitleggen, en zo vragen beantwoorden. Dat draagt bij aan rust en vertrouwen in vaak veeleisende en ingrijpende processen.
  • Coördineren van contacten met bureaus (websitebouwers, grafisch vormgevers, e.d.). Een goede briefing is het halve werk.

Mijn rol is die van strategisch communicatie- en beleidsadviseur, ik ben klankbord voor (senior) management en ik verzorg de coördinatie in- en extern naar de contacten en (vak)specialisten.

Sectoren en onderwerpen zijn onder meer: de papier-, glas- en metaalsector; zorgsector; ICT-bedrijfstak; werk, inkomen & re-integratie, zorg en ondersteuning; circulaire economie en duurzaamheid (specialiteit: 'van afval naar grondstof'), logistiek & transport. In het portfolio vindt u een overzicht van opdrachten en resultaten. Opdrachtgevers zijn: branche-, keten-, netwerk- en beroepsorganisaties; bedrijven; maatschappelijke organisaties; rijksoverheid, gemeenten en (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden. Ik ben beschikbaar voor tijdelijke en vaste posities.

Marguerite Ruys

https://www.linkedin.com/marguerite-ruys/Mr Marguerite I. Ruys is de drijvende kracht achter MRStratego B.V. In 2009 richtte ik MRStratego op, nadat ik mij in 2002 met MR Strategie • Beleid • Communicatie als zelfstandig communicatieprofessional had gevestigd. Mijn toegevoegde waarde is dat ik mij onderwerpen en de relevante omgeving snel eigen maak, met een scherp oog voor visies, belangen en relaties. Ik kan vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen en integraal aanpakken: mijn ervaring als beleidsadviseur, branchemanager en directiesecretaris, en mijn juridische achtergrond, komen vaak goed van pas om opdrachtgevers een compleet pakket te bieden.

Download Profiel en Expertise.
 

Ervaring

2002 - heden

MRStratego B.V.

Zelfstandig ondernemer

In 2009 richtte Marguerite Ruys MRStratego op, nadat zij zich in 2002 met MR Strategie•Beleid•Communicatie als zelfstandig ondernemer had gevestigd.

1999 - 2002

Heineken Nederland

Manager Public Affairs

In 1999 was de overstap van een bedrijfstakorganisatie naar een onderneming een logisch vervolg van de loopbaan van Marguerite Ruys. Als public affairs manager bij Heineken Nederland B.V. was zij verantwoordelijk voor ontwikkeling, belangenbehartiging en uitvoering van het alcoholbeleid van de organisatie (Drank- en horecawet, Reclamecode voor alcoholhoudende drank). Daarnaast was zij verantwoordelijk voor diverse onderwerpen op het gebied van gezondheid, (voedsel)veiligheid, duurzaamheid en verpakkingen, en diverse projecten op het terrein van milieujaarverslag, reclame & promotie, evenementen en sponsoring.

1994 - 1999

Nederland ICT

Beleidsadviseur milieu- en juridische zaken, branchemanager office products, directiesecretaris

Download: ICT-milieuarrangement.pdfIn de periode 1994 - 1999 begeleidde Marguerite Ruys lidondernemingen bij bedrijfstakorganisatie Nederland ICT (vh. Vereniging ICT Nederland / Vereniging VIFKA). Onder meer bij de lobby, opzet en implementatie van een inzamel- en verwerkingsstructuur voor afgedankte ICT-apparatuur (bedrijfstakarrangement). Behalve beleidsadviseur was zij branchemanager van de deelbranche voor office products (marktontwikkeling, -versterking & -uitbreiding, juridische zaken) en secretaris van directie en bestuur van Vereniging ICT Nederland.

1990 - 1994

EVO

Beleidsadviseur, secretaris adviesgroep logistiek en milieu, ledenadvisering

Van 1990 - 1994 behartigde Marguerite Ruys bij verladersorganisatie EVO logistieke belangen naar overheden, politiek en maatschappelijke organisaties. Onderwerpen lagen onder meer op het terrein van milieu, bereikbaarheid, stadsdistributie, milieu (verpakkingen, afval, schone & stille voertuigtechniek) en gevaarlijke stoffen. Ook verzorgde zij (juridische) adviezen aan leden, was zij secretaris van de EVO Adviesgroep Logistiek en Milieu, en was zij plv. eindredacteur van EVO-media.

1989 - 1990

Texaco Nederland

Projectmanager

In 1989 werd Marguerite Ruys projectmanager bij Texaco Nederland op het gebied van bodemsanering van tankstations.

Scholing

1976 - 1982

Gymnasium

Marguerite Ruys behaalde in 1982 haar diploma aan het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.

1982 - 1989

Nederlands Recht

Marguerite Ruys studeerde Nederlands Recht aan de Rijks Universiteit Utrecht met Nederlands privaatrecht als afstudeerrichting (1989).        

Portfolio

NVRD

Deelnemer VANG-HHA Support team (april 2020 – heden)

Reinigingsdienst Waardlanden

Nieuwe website, ontwikkeling communicatiestructuur, corporate communicatie, interne communicatie, bewonerscommunicatie VANG

Meerlanden

Teamleider a.i. communicatie; jaarverslag, veiligheid, warmtebedrijf, circulaire economie

Irado

Bewonersonderzoek en gedragsinterventies om de glasinzameling te stimuleren in Vlaardingen

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Strategische communicatie transformatie sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet)

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Ontwikkeling materiaalverduurzamingsplan verpakkingsglas; positionering sector en materiaal

Gemeente Hellevoetsluis

Communicatieve vertaalslag van koers, plan en activiteiten van ‘Samen bouwen aan sociaal domein: basis op orde'. Begeleiding 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG)

Gemeente Capelle a/d IJssel

Strategie en conceptontwikkeling stimuleren VANG in hoogbouw

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Communicatie van belang en de waarde van huisartsopleiders, betrokken leden, sterke LHOV

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Communicatieplan, communicatie PMD, vernieuwen website, jaarverslag

Evolvers

Marketingplan en profielschets

Waterrecreatie Nederland

Vernieuwen Varendoejesamen.nl; ontwikkeling Safe Boating website EU Numericanal

Fluxpower

Corporate en marketingcommunicatie

Stichting Gezel

Communicatie over leerwerkprojecten voor jongeren met een arbeidsbeperking

Gemeente Zoetermeer

Ontwikkeling en uitvoering van stimuleringscampagne 'Papier hier!' voor inwoners

Vereniging Golfkarton

Advies en actualisering website

ACAB

Advies en ontwikkeling website

Vouwkarton Platform Nederland

Communicatieadvies, ontwikkeling en ondersteuning bij uitvoering van communicatiebeleid (website, persinformatie)

Rijkswaterstaat

Eindredactie tussenresultatenboek Impulsprogramma Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

Huisartsengroep Brielle

Advies actualisering website

Medisch Centrum Brielle

Communicatieadvies, in- en externe communicatie, o.m. informatiebrochure, website

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

(Beleids)communicatie en advies over (de kringloop van) papier en karton. Papiervezelconvenant PRN-VNG

PRN en Nedvang

Verbetering en stimulering papier- en glasinzameling bij de top 50 Nederlandse gemeenten: infrastructuur, communicatie, logistiek

Nedvang

Ontwikkeling van de nieuwsbrief Recycle Nieuws nr. 1 (juni 2011) en nr. 2 (april 2012)

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas / Nedvang

Actualisering lespakket glaskringloop: 'Glas, eindeloos mooi!' (Kenmerk-reeks)

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Actualisering website. Bij de glasfabrieken vindt de omslag van afval naar grondstof plaats: van scherven naar flessen en potjes

Wereldwinkel

Ontwikkeling nieuwsbrief voor Wereldwinkel Heemskerk.

Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD)

Begeleiding communicatie invoering gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval bij huishoudens door GAD; ontwikkeling Milieukrantonline

Papierenkarton.nl en ministerie van I&M

Communicatie Keurmerken en eco-label promotie van Papierenkarton.nl en ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ontwikkeling communicatiestrategie en communicatieadvies voor screeningsautoriteit dienst Justis

Beeldhouwer Mirèse Mudde

Begeleiding, opzet en onderhoud van de website

Felua-groep

Vertaling van het strategie-/ondernemingsplan (strategische heroriëntatie van dit SW-bedrijf op de toekomst) naar beleid en communicatie.

Twinny-Load

Opzet van een communicatiestrategie en uitvoering daarvan ('1 miljoen Twinny Load fietsdragers') t.b.v. marktversterking en marktuitbreiding. Strategie en coördinatie website.

Red Bull Nederland B.V.

Krachtenveldonderzoek, analyse en advies op gebied van verpakkingen. Juridisch advies Drank- en Horecawet.

Stichting Kringloop Blik (SKB)

Advies, opzet en implementatie van communicatiestrategie, communicatieplan en public affairs management

Corus Packaging Plus

Advies en contentontwikkeling voor een nieuwe website, gericht op blikfabrikanten en merkartikelfabrikanten in food en non-food

Stichting Promotie Glasbak (SPG)

Ontwikkeling en uitvoering van communicatiestrategie en -plan gericht op gemeenten, inwoners, horeca en onderwijs. Public affairs

Vedior Mobiliteitsdiensten

Beschrijving en labelling van een innovatief dienstverleningsproduct van Vedior Mobilitietsdiensten

UW Reïntegratie

Vertaling van het strategie-/ondernemingsplan met een toekomstvisie op een strategische heroriëntatie van dit SW-bedrijf naar beleid en communicatie.

Stichting Kringloop Glas (SKG)

Communicatie kringloop glas. Coördinatie actualisering, structuur/navigatie en content website.

Heineken N.V.

Opzet en uitwerking van een toolkit voor internationale marketingafdelingen over verantwoord alcoholgebruik.

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS)

Communicatie van verpakkingssystemen in relatie met juridische, economische en milieuaspecten

Milieu Centraal

Advies en communicatiestrategie over duurzaam (ver)bouwen

Stichting Natuur en Milieu

Advies en ontwikkeling van een communicatiestrategie met externe stakeholders over invoering van een kilometerheffing

Stichting Samenleving en Bedrijf

Opzet en leiding workshop 'stakeholder dialoog' tijdens Europese Business Marathon MVO, van landelijk netwerk grootbedrijven

Contact

 

 

MRStratego B.V.

Mr Marguerite I. Ruys


  Adres:   Hoogeind 58
3465 HD Driebruggen
 

  E-mail:   marguerite@mrstratego.nl  

  Telefoon:   06 54 60 42 82
 
 

  KvK:   27340187  
  BTW nummer:   820593801B.01